Požáry a záchranné akce, kterých se účastnili hasiči ze Žlebů

- zpracoval Vladimír NesnídalRokAkce
1881 1. požár – stodola Čeňka Šela na kopci
1883 vápenka v knížecím cukrovaru
1884 dům Antonína Šmahla
1885 tři obchodní domy v Golčově Jeníkově
1887 hospodářské stavení Václava Kosteleckého
domek p. Filipa na kopci
1890 2 požáry ve Vinařích
1892 požár v Hostovlicích
1894 v Zehubech u p. Al. Čepka
1895 v Koudelově
1896 v Závratci
v Ronově hořelo 10 stodol
l897 povodeň Žleby
požár u p. Filipa na kopci
1898 ve Vinařích, v Závratci, v Ronově ve Žlebech u p. Táborského a dům K. Soukupa
1899 ve Vinařích
1900 ve Vinařích
1901 lesní požár ve Žlebech
1903 na Budách blesk do domu šafáře
v Chalupách u p. Fr. Pazderky
1904 požár podskalského mlýna
l905 3 požáry
1908 velké povodně ve Žlebech , voda stoupla o 5- 6 metrů
l911 požár ve Vinařích
požár v Zehubech
1913 požár parní pily v Dolních Bučicích
1914 požár místního cukrovaru
požár u p. Josefa Procházky čp.13
požár u p.Václava Širokého v Chalupách
1915 požár při výbuchu acetylénu u obchodníka J. Hubáčka na kopci
1916 požár stájí ve dvoře v Markovicích
1919 u obchodnice Ant. Procházkové na kopci
3 stodoly na kopci u p.Procházky, p.Šmahla a Formana
1920 na Budách na půdě
5 chlívů v zámku Žleby
1921 požár v Potěhách
stáje v hostinci Na hrázi
stodoly p. Bureše ve Vrdech
1922 ve Vinařích dvakrát, ve Vrdech
1924 požár u pí. Kroužilové a p. Tomíšky